Naujiena

Mažosios Dailidės ežero vanduo neatitinka higienos reikalavimų

2020 06 18

Informuojame, kad 2020-06-10 paimtas Mažosios Dailidės ežero vandens mėginys neatitiko Lietuvos Respublikos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų. Maudyklos vandens užterštumas viršija žarninių enterokokų leistinas ribas.
Didžiosios Dailidės ežero maudyklos vandens mikrobiologinių tyrimų rezultatai atitinka higienos normos reikalavimus. Didžiojoje Dailidėje maudytis saugu.
Maudantis mikroorganizmais užterštame vandenyje, galima susirgti odos, akių, ausų, viršutinių kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis. Nurijus tokio vandens, gresia virškinamojo trakto infekcinės ligos.