Naujiena

Birželio 1 d. prasideda oficialus maudymosi sezonas

2019 05 30

Birželio 1 d. Lietuvoje prasideda oficialus maudymosi sezonas. Alytaus miesto Mažosios ir Didžiosios Dailidės ežerų maudyklose maudymosi sezonas tęsis iki rugsėjo 1 d.
Prieš maudymosi sezono pradžią – gegužės 24 d. – paimti vandens mėginiai iš Mažojo ir Didžiojo Dailidės ežerų maudyklų. Pirmųjų vandens kokybės tyrimų rezultatai rodo, kad abiejų Alytaus miesto maudyklų vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Mikrobiologinė tarša neviršijo leistinų ribinių dydžių, atliekų, nuolaužų ar kitokių plūduriuojančių medžiagų nė viename vandens telkinyje nerasta.
Paplūdimių smėlio mėginiuose kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta.  
Per visą maudymosi sezoną iš kiekvienos maudyklos bus paimti ir ištirti ne mažiau kaip 8 vandens mėginiai pagal patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės maudyklų vandens kokybės tyrimų grafiką. Atsižvelgiant į HN 92:2007 reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų (ksv)/100 ml vandens, o žarninių lazdelių - ne daugiau kaip 1000 ksv/100 ml vandens. Maudyklų vandenyje neturi būti atliekų, nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų.
Informacija apie maudyklų vandens kokybę, trumpalaikės taršos ar išskirtinių situacijų atvejus bus skelbiama Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje http://aplinkosauga.alytus.lt/miesto-maudyklos, VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ interneto svetainėje https://www.alytausinfrastruktura.lt/alytaus-miesto-savivaldybes-papludimiai/ ir paplūdimių informaciniuose stenduose.
 
Vandens pramogos yra ne tik malonios, bet ir pavojingos, todėl raginame poilsiautojus laikytis paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio taisyklių.
Paplūdimiuose ir maudyklose draudžiama:
 • vedžioti šunis ir kitus gyvūnus bei maudyti juos;
 • vartoti alkoholinius gėrimus, maudytis neblaiviems;
 • važinėtis automobiliais, motociklais, keturračiais motociklais (išskyrus gelbėtojus, paplūdimį eksploatuojančios įmonės ir kontroliuojančius pareigūnus);
 • plaukioti mažaisiais, sportiniais, pramoginiais laivais, vandens motociklais, vandens dviračiais ir kitomis transporto priemonėmis tam neskirtose paplūdimių maudyklų zonose;
 • statyti transporto priemones (automobilius, plaukiojimo priemones, dviračius ir pan.) ne tam skirtose vietose;
 • įrengti stovyklavietes;
 • kurti laužus tam neskirtose vietose, deginti žolę, šiukšles ir kitas atliekas;
 • teršti aplinką buitinėmis ir kitomis atliekomis;
 • gadinti ir laužyti informacinius ženklus, iškabas, statinius, įrengimus, plaukiojimo priemones;
 • skalbti skalbinius, plauti transporto priemones;
 • savavališkai įrengti pramogų įrenginius, sporto aikšteles;
 • žaisti sportinius žaidimus ne sporto zonose ar sukeliant pavojų kitiems poilsiautojams;
 • plaukioti ant automobilio kamerų, rąstų, lentų ir kitų plaukioti nepritaikytų daiktų;
 • plaukti už plūdurų ar kitų ženklų, žyminčių maudyklos ribas, plaukti prie fontanų;
 • palikti prie vandens mažamečius vaikus be priežiūros;
 • maudytis arba plaukioti plaukiojimo priemonėmis apsvaigus nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų;
 • šokinėti ar nardyti iš valčių ar kitų objektų, esančių vandenyje;
 • perkrauti valtis;
 • plaukiant valtyje sėdėti ant rago ar borto;
 • vežti (plukdyti) neblaivius asmenis;
 • irstytis vaikams valtimi, jei valtyje nėra suaugusio žmogaus, kuris moka gerai plaukti bei gelbėti skęstančiuosius;
 • plaukioti savo malonumui gelbėtojų valtimis;
 • maudytis vaikams iki 12 metų be suaugusio asmens priežiūros;
 • niokoti, žaloti augmeniją;
 • eksploatuoti techniškai netvarkingas, neaprūpintas gelbėjimo priemonėmis valtis ir kitus laivelius;
 • nemokantiems plaukti, bristi į vandenį giliau juosmens;
 • triukšmauti ir trukdyti aplinkiniams žmonėms.