Korupcijos prevencija

VšĮ „Alytaus infrastruktūra“, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo nuolatinę ir kryptingą korupcijos prevenciją bei kontrolę, kurios tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai.


Kovos su korupcija priemonės

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programa bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apgaulės ir korupcijos prevencijos veiklą, Įstaigoje direktoriaus 2019-08-26 įsakymu Nr. V-25/1 patvirtinta viešosios įstaigos „Alytaus infrastruktūra“ apgaulės ir korupcijos prevencijos 2019-2021 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas.

Praneškite apie galimą korupciją

Apie galimai nesąžiningus viešosios įstaigos „Alytaus infrastruktūra“ darbuotojų veiksmus, sukčiavimo ir piktnaudžiavimo atvejus, anonimiškai galite pranešti už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingam asmeniui  - Linai Kudarauskaitei, VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ administratorei, tel. (8 315) 52541 , el. paštu lina.kudarauskaite@alytausinfrastruktura.lt
Taip pat visą parą galite kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba užpildydami pranešimo formą internetu.