Bilietų kainos, platinimo vietos

*Bilietų kainos (įskaitant PVM):

Vienkartinis (popierinis) bilietas:

pilna kaina - 0,60 Eur ir (į Užupių kapines 0,75 Eur),

bilietas su 50 proc. nuolaida – 0,30 Eur ir (į Užupių kapines 0,37 Eur),

bilietas su 80 proc. nuolaida – 0,10 Eur ir (į Užupių kapines 0,15 Eur).

Terminuotas vieno kalendorinio mėnesio bilietas (kelionių skaičius neribojamas):

pilna kaina – 25,00 Eur,

bilietas su 50 proc. nuolaida – 12,50 Eur,

bilietas su 80 proc. nuolaida – 5,00 Eur.

Bilietų platinimo vietos:

Vienkartinius bei terminuotus (vieno kalendorinio mėnesio) pravažiavimo bilietus galite įsigyti iš vairuotojo ir Alytaus autobusų stoties kasose, adresu Naujoji g. 17L, Alytus.

*Bilietų kainų galiojimas:

perkant iš vairuotojo, bilietų kainos galioja iki 2019-04-30 įskaitytinai.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimu T-72 "Dėl Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašo patvirtinimo", patvirtintos naujas bilietų rūšys ir kainos.


Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimas T-72 "Dėl Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašo patvirtinimo"

ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Bilietų rūšys

Bilietų kainos

 perkant iš vairuotojo (bilietų kainos įsigalioja 2019-05-01)

perkant internetu ir autobusų stoties kasose (bilietų kainos įsigalioja 2019-04-17)

1.

El. bilieto kortelė*

3,00

(iš vairuotojų galima įsigyti tik visos vertės bilietui suformatuotas korteles)

3,00

2.

Vienkartinis bilietas, visa kaina

0,70

0,60 (nemokamas persėdimas 1 kartą)

2.1.

Vienkartinis bilietas su 50 proc. nuolaida

0,35

0,30 (nemokamas persėdimas 1 kartą)

2.2.

Vienkartinis bilietas su 80 proc. nuolaida

0,14

0,12 (nemokamas persėdimas 1 kartą)

2.3.

Vienkartinis bilietas važiuojantiems dieninėmis valandomis (nuo 6 iki 22 val.) keleiviams turintiems teisę važiuoti su 80 proc. lengvata

0,10*

-

3.

Mėnesinis darbo dienų bilietas, visa kaina (kelionių skaičius darbo dienomis neribojamas)

25,00

22,00

3.1.

Mėnesinis darbo dienų bilietas su 50 proc. nuolaida

12,50

11,00

3.2.

Mėnesinis darbo dienų bilietas su 80 proc. nuolaida

5,00

4,40

4.

Mėnesinis kalendorinių dienų bilietas, visa kaina (kelionių skaičius neribojamas)

27,00

24,00

4.1.

Mėnesinis kalendorinių dienų bilietas su 50 proc. nuolaida

13,50

12,00

4.2.

Mėnesinis kalendorinių dienų bilietas su 80 proc. nuolaida

5,40

4,80

5.

Vienkartinio važiavimo bilietas pensinį amžių sukakusiems keleiviams Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, spalio 1-ąją

0,01*

-

1. Pirma el. kortelė iki 2019-09-30 suteikiama nemokamai. El. kortelės galioja 5 metus.
2. Nemokamas persėdimas 1 kartą (galioja tik el. bilieto naudotojams, įsigijusiems vienkartinį el. bilietą) – keleivis, apmokėjęs už važiavimą el. kortele iš elektroninės piniginės, turi teisę per 30 min nuo pirmo mokėjimo vieną kartą nemokamai persėsti į kitą autobusą. Antrame autobuse priglaudžiant el. bilieto kortelę prie skaitytuvo pinigai iš elektroninės piniginės nebus nuskaityti.

*Patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimu Nr. T-73 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T-372 „Dėl transporto lengvatos suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  4.1. ir 4.2. punktais.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo T-72 "Dėl Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašo patvirtinimo" nuoroda https://www.alytus.lt/teises-aktai. 

 

                                                                   

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimas Nr. T-73 Dėl transporto lengvatos suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA


SPRENDIMAS
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMO NR. T-372 „DĖL TRANSPORTO LENGVATOS SUTEIKIMO KELEIVIAMS, VAŽIUOJANTIEMS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. kovo 28 d. Nr.  T-73
Alytus


              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 8 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
             1. Pakeisti Transporto lengvatos suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-372 „Dėl Transporto lengvatos suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
             „4. Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutuose, perkant bilietus autobusuose, taikomos šios  papildomos nuolaidos:
             4.1. 99 procentų nuolaida įsigyjant vienkartinio važiavimo bilietą pensinį amžių sukakusiems keleiviams Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, spalio 1-ąją;
             4.2. 0,04 Eur lengvata įsigyjant vienkartinio važiavimo bilietą, važiuojantiems dieninėmis valandomis (nuo 6 iki 22 val.) šių kategorijų keleiviams:
             4.2.1. asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems vaikais invalidais, ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
             4.2.2. asmenims, pripažintiems nedarbingais, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems I grupės invalidais, ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
             4.2.3. į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantiems asmenims, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
             4.2.4. 80 metų ir vyresniems asmenims;
             4.2.5. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, pripažintiems iš dalies darbingais ar sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
             4.2.6. žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimos nariams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
             4.2.7. pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, sukakusiems 70 metų ir vyresniems.“
             2. Skelbti šį sprendimą vietinėse žiniasklaidos priemonėse ir Alytaus miesto savivaldybės interneto portale.

             Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero pavaduotoja                                                                                                              Valė Gibienė

______________
 

Elektroninis bilietas, tai?

Kas yra miesto transporto El. bilietas ir kokias vertes jis kuria?
• greitas ir saugus atsiskaitymas autobuse nenaudojant grynųjų pinigų,
• el. bilieto papildymas internetu www.autobusubilietai.lt,
• vienkartinis ir mėnesinis bilietas vienoje kortelėje,
• galimybė sumokėti už kitą keleivį,
• galimybė keleiviui vieną kartą persėsti į kitą autobusą už tą pačią vienkartinio bilieto kainą,
• vairuotojų ir keleivių laiko sutaupymas,
• tiksli keleivių srautų apskaita.

El. bilietas

El. bilietas – tai elektroninė kortelė, kurią galima papildyti pinigais ir autobuse naudoti vienkartiniams važiavimams arba įsigyti mėnesinį bilietą. Įsigyti mėnesinį el. bilietą ar papildyti elektroninę piniginę galima pas vairuotoją autobuse, Alytaus autobusų stoties kasose arba internetu www.autobusubilietai.lt.

El. bilieto kortelės iki 2019 m. rugsėjo 30 dienos įsigyjant mėnesinį bilietą ar papildant el. piniginę bus išduodamos nemokamai. El. bilieto kortelė galioja 5 metus.

Nuo 2019 m. spalio 1 d. el. bilieto kortelės kaina 3 Eur.

Praradus (pametus) el. bilieto kortelę, keičiamos tik jos naudotojui apmokėjus naujos el. bilieto kortelės kainą 3 Eur.

Sugadintos el. bilieto kortelės su matomais mechaniniais pažeidimais, keičiamos tik jos naudotojui apmokėjus naujos el. bilieto kortelės kainą 3 Eur.

Sugadinus ar pametus kortelę ir keleiviui pateikus kortelės numerį bei PIN kodą (jie pateikiami perkant kortelę), išduodama nauja kortelė į kurią perkeliami visi pinigai ir galiojantys bilietai.

Kortelės pakuotėje, kartu su kortele pateikiama trumpa naudojimosi atmintinė. Atmintinę keleivis turi saugoti – ant jos pateikiamas įsigytos kortelės numeris ir PIN kodas (po nutrinamu sluoksniu). Kortelės numeris ir PIN kodas naudojamas prisijungimui svetainėje www.autobusubiliietai.lt, taip pat pametus kortelę norint perkelti galiojančias paslaugas ir kortelės pinigus į kitą kortelę.

El. bilieto kortelės piniginę galima papildyti nuo 3 iki 50 eurų suma.

Autobusuose platinamos tik pilnos vertės el. bilieto  kortelės, o jei keleivis turi teisę į 50 % ar 80 % valstybės nustatytą lengvatą, pateikus lengvatą įrodantį dokumentą kortelė išduodama Alytaus autobusų stoties kasose. Keleivis, turintis kortelę su nustatyta lengvata bilietus gali įsigyti visuose platinimo taškuose – tiek pas vairuotoją, Alytaus autobusų stoties kasose ar internetu www.autobusubiliietai.lt.

El. bilieto aptarnavimas

Alytaus autobusų stoties kasose taip pat teikiamos ir visos kitos su kortelėmis susijusios paslaugos, įvairių klausimų sprendimas, konsultacijos. Autobuse vairuotojas gali suteikti tik kasdienes paslaugas – parduoti el. bilieto kortelę, papildyti kortelės piniginę ar parduoti mėnesinį bilietą.

Praradus kortelę nedelsiant užblokuoti jos naudojimą galima Alytaus autobusų stoties kasose arba svetainėje www.autobusubilietai.lt. Atvykus į Alytaus autobusų stotį ir pateikus kortelės numerį bei PIN kodą galima įsigyti naują kortelę į kurią bus perkelti kortelėje esantys pinigai ir mėnesiniai bilietai.

Mėnesiniai bilietai

Mėnesiniai bilietai yra dviejų tipų: galiojantys visomis mėnesio dienomis arba tik darbo dienomis. Siekiant užtikrinti kelionės saugumą ir tvarkaraščių vykdymą laiku, mėnesinių bilietų kainos perkant pas vairuotoją autobuse ir Alytaus autobusų stoties kasose ar internetu, skiriasi – autobuse bilietai brangesni, o Alytaus autobusų stoties kasose ir internetu pigesni.
Mėnesinis bilietas galioja kalendorinį mėnesį. Bilietą įsigyjant iki mėnesio 15 dienos jis galioja einamą mėnesį, įsigijus bilietą 16 ir vėlesnėmis mėnesio dienomis bilietas galioja nuo kito mėnesio pradžios. Mėnesinis bilietas leidžia naudotis miesto transportu neribotą kelionių skaičių.
Mėnesinio bilieto naudotojas kaskart įlipęs į autobusą turi priglausti kortelę prie bilietų komposterio, taip pat kelionės metu turėti lengvatą patvirtinantį dokumentą, kurį pateikti gali paprašyti vairuotojas ar kontroliuojantis pareigūnas.

Elektroniniai vienkartiniai bilietai

Įnešus į kortelės piniginę pinigų jie panaudojami atsiskaitant el. bilietu vienkartinėms kelionėms. Šis atsiskaitymo būdas greitas, patogus ir pigesnis, nei perkant vienkartinius bilietus pas vairuotoją.

Jei kortelėje yra pinigų ir tuo pačiu galiojantis mėnesinis bilietas, priglaudus kortelę prie komposterio pinigai nebus nuskaityti – šiuo atveju naudojamas mėnesinis bilietas.

Kortelės elektronine pinigine galima įsigyti bilietą ne tik sau, bet ir kitam kartu vykstančiam keleiviui. Paspaudus komposteryje mygtuką „Papildomas keleivis” ir priglaudus kortelę įsigyjamas papildomas bilietas. Kartu vykstančiam keleiviui visada parduodamas pilnos vertės bilietas, nepriklausomai kokia lengvata naudojasi kortelės savininkas.

Elektroninis vienkartinis bilietas suteikia galimybę vieną kartą per 30 minučių nuo pirmos kelionės pradžios nemokamai persėsti į kitą autobusą. Šiuo atveju persėdus ir priglaudus kortelę prie komposterio parodoma, kad pritaikytas persėdimo bilietas ir pinigai nenuskaityti.

Atsiskaitymas už kelionę viešuoju transportu el. bilieto kortele, bendroji tvarka

Įlipti į autobusus galima tik pro priekines duris, išlipti – pro vidurines ir galines duris. Atsiskaitymui už važiavimą autobusu, elektroninį terminuotą ar vienkartinį bilietą kiekvienos kelionės pradžioje būtina pažymėti priglaudžiant jo e. bilieto kortelę prie kortelių skaitytuvo (komposterio).