Bilietų kainos, platinimo vietos

Patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimu T-72 "Dėl Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašo patvirtinimo"

ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Bilietų rūšys

Bilietų kainos

 perkant iš vairuotojo (bilietų kainos įsigalioja 2019-05-01)

perkant internetu ir autobusų stoties kasose (bilietų kainos įsigalioja 2019-04-17)

1.

El. bilieto kortelė

3,00

(iš vairuotojų galima įsigyti tik visos vertės bilietui suformatuotas korteles)

3,00

2.

Vienkartinis bilietas, visa kaina

0,70

0,60 (nemokamas persėdimas 1 kartą)

2.1.

Vienkartinis bilietas su 50 proc. nuolaida

0,35

0,30 (nemokamas persėdimas 1 kartą)

2.2.

Vienkartinis bilietas su 80 proc. nuolaida

0,14

0,12 (nemokamas persėdimas 1 kartą)

2.3.

Vienkartinis bilietas važiuojantiems dieninėmis valandomis (nuo 6 iki 22 val.) keleiviams turintiems teisę važiuoti su 80 proc. lengvata

0,10*-3.

Mėnesinis darbo dienų bilietas, visa kaina (kelionių skaičius darbo dienomis neribojamas)

25,00

22,00

3.1.

Mėnesinis darbo dienų bilietas su 50 proc. nuolaida

12,50

11,00

3.2.

Mėnesinis darbo dienų bilietas su 80 proc. nuolaida

5,00

4,40

4.

Mėnesinis kalendorinių dienų bilietas, visa kaina (kelionių skaičius neribojamas)

27,00

24,00

4.1.

Mėnesinis kalendorinių dienų bilietas su 50 proc. nuolaida

13,50

12,00

4.2.

Mėnesinis kalendorinių dienų bilietas su 80 proc. nuolaida

5,40

4,80

5.

Vienkartinio važiavimo bilietas pensinį amžių sukakusiems keleiviams Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, spalio 1-ąją

0,01*

-

1. Pirma el. kortelė iki 2019-09-30 suteikiama nemokamai. El. kortelės galioja 5 metus.
2. Nemokamas persėdimas 1 kartą (galioja tik el. bilieto naudotojams, įsigijusiems vienkartinį el. bilietą) – keleivis, apmokėjęs už važiavimą el. kortele iš elektroninės piniginės, turi teisę per 30 min nuo pirmo mokėjimo vieną kartą nemokamai persėsti į kitą autobusą. Antrame autobuse priglaudžiant el. bilieto kortelę prie skaitytuvo pinigai iš elektroninės piniginės nebus nuskaityti.
*Patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimu Nr. T-73 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T-372 „Dėl transporto lengvatos suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  4.1. ir 4.2. punktais.


Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimas Nr. T-73 Dėl transporto lengvatos suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA


SPRENDIMAS
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMO NR. T-372 „DĖL TRANSPORTO LENGVATOS SUTEIKIMO KELEIVIAMS, VAŽIUOJANTIEMS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. kovo 28 d. Nr.  T-73
Alytus


              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 8 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
             1. Pakeisti Transporto lengvatos suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-372 „Dėl Transporto lengvatos suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
             „4. Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutuose, perkant bilietus autobusuose, taikomos šios  papildomos nuolaidos:
             4.1. 99 procentų nuolaida įsigyjant vienkartinio važiavimo bilietą pensinį amžių sukakusiems keleiviams Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, spalio 1-ąją;
             4.2. 0,04 Eur lengvata įsigyjant vienkartinio važiavimo bilietą, važiuojantiems dieninėmis valandomis (nuo 6 iki 22 val.) šių kategorijų keleiviams:
             4.2.1. asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems vaikais invalidais, ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
             4.2.2. asmenims, pripažintiems nedarbingais, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems I grupės invalidais, ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
             4.2.3. į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantiems asmenims, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
             4.2.4. 80 metų ir vyresniems asmenims;
             4.2.5. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, pripažintiems iš dalies darbingais ar sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
             4.2.6. žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimos nariams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
             4.2.7. pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, sukakusiems 70 metų ir vyresniems.“
             2. Skelbti šį sprendimą vietinėse žiniasklaidos priemonėse ir Alytaus miesto savivaldybės interneto portale.

             Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero pavaduotoja                                                                                                             Valė Gibienė

______________
 

Bilietų kainos, netekusios galios

Įsigaliojus Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimui T-72 "Dėl Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašo patvirtinimo", neteko galios šios bilietų kainos (įskaitant PVM):

*Bilietų kainos (įskaitant PVM):

Vienkartinis (popierinis) bilietas:

pilna kaina - 0,60 Eur ir (į Užupių kapines 0,75 Eur),

bilietas su 50 proc. nuolaida – 0,30 Eur ir (į Užupių kapines 0,37 Eur),

bilietas su 80 proc. nuolaida – 0,10 Eur ir (į Užupių kapines 0,15 Eur).

Terminuotas vieno kalendorinio mėnesio bilietas (kelionių skaičius neribojamas):

pilna kaina – 25,00 Eur,

bilietas su 50 proc. nuolaida – 12,50 Eur,

bilietas su 80 proc. nuolaida – 5,00 Eur.

Bilietų platinimo vietos:

Vienkartinius bei terminuotus (vieno kalendorinio mėnesio) pravažiavimo bilietus galite įsigyti iš vairuotojo ir Alytaus autobusų stoties kasose, adresu Naujoji g. 17L, Alytus.

*Perkant iš vairuotojo, bilietų kainos galiojo iki 2019-04-30 įskaitytinai.