Apie mus

1992 m. sausio 9 d. Alytaus miesto tarybos 16 sesijos sprendimu buvo įsteigta Alytaus miesto parkų direkcija.

1997 metais Alytaus miesto parkų direkcija reorganizuota į viešąją įstaigą „Alytaus parkai“. Vadovaujant įstaigai, parengti ir įgyvendinti svarbesni projektai: surengtas Senosios miesto dalies parkų sutvarkymo idėjų konkursas; rekonstruotas istorinis Miesto sodas; išvalytas mažasis Dailidės ežerėlis, įrengtas paplūdimys ir vasaros tipo aikštynas; parengti ir dalinai įgyvendinti Likiškių bei Gulbynės parkų apželdinimo projektai; Jaunimo parke suprojektuotos ir įrengtos vaikų žaidimų bei mankštų aikštelės, parko apšvietimo linija; parengti ir įgyvendinami miškotvarkos projektai; išsaugotos ir pritaikytos lankymui archeologinės kultūros vertybės – Alytaus bei Radžiūnų piliakalniai; parengtas ir įgyvendintas Biologinės įvairovės išsaugojimo Vidzgirio botaniniame draustinyje projektas. 2007 metais įstaigai pavesta miesto gėlynų priežiūra; 2012 metais - kultūros paveldo kapinių, žiedinių sankryžų, Dailidės ežerų paplūdimių, miesto pėsčiųjų ir dviračių takų priežiūra. 

2016 m. rugsėjo 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-254 viešosios įstaigos „Alytaus parkai“ pavadinimas pakeistas į viešoji įstaiga „Alytaus infrastruktūra“.

Plačiau apie įstaigos tikslus ir uždavinius – VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ įstatuose.

VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ vadovauja direktorė Jolanta Sovienė.


Misija

Atsižvelgiant į steigėjo ir miestiečių poreikius bei lūkesčius, besikeičiančią ekonominę, socialinę aplinką, teikti profesionalias ir kokybiškas kraštovaizdžio tvarkymo paslaugas, nuolat investuoti į paslaugų plėtros galimybes bei darbuotojų darbo kokybės gerinimą.

Vizija

Profesionali, konkurencinga ir šiuolaikiška įstaiga, teikianti aukščiausios kokybės paslaugas bei nuolat gerinanti kokybės rodiklius.

Tikslai

Tenkinti miesto kraštovaizdžio plėtros viešuosius interesus, vykdant Alytaus miesto parkų, miškų, skverų, paplūdimių, kultūros paveldo objektų, gėlynų ir kitų gamtinių teritorijų priežiūrą, populiarinimą ir kitą visuomenei naudingą veiklą jai savininko pavestose prižiūrėti miesto teritorijose.