Administracinė informacija

Administracinė informacija

Darbo užmokestis

VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ darbuotojų 2018 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Administracijos vadovai*

2

1557

Specialistai

6

1234

Darbininkai

23

681


*Administracijos vadovams priskiriami direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyr. buhalteris